ทางศูนย์ของเราให้ความสำคัญในด้านการดูแล อย่างเอาใจใส่
ที่ใกล้หมอเนอร์สซิ่งโฮมเรามีบริการตรวจเยี่ยม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
3วัน/สัปดาห์รวมถึงการกายภาพบำบัด เพื่อฝึกกล้ามเนื้อเบื่องต้นทุกวัน
และยังได้รับการดูแลเอาใจใส่โดยพยาบาลวิชาชีพ และเวชปฏิบัติมีประสบการณ์อัตราค่าบริการ

ค่าบริการที่ใกล้หมอเนอร์สซิ่งโฮม
แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่
ค่าบริการรายเดือนหรือรายวัน และ
ค่าบริการเสริมทางการแพทย์ต่างๆ

บริการเสริม

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เฉพาะผู้ที่
ต้องการหรือผู้ที่จำเป็น
ต้องใช้เท่านั้น

ที่ตั้ง

ที่อยู่ เลขที่ 1 ซอย งามวงศ์วาน 23
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรติดต่อ 090-946-6459


ทำไม
จึงควร
เลือกเรา?

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยควรได้รับความดูแลอย่างใส่ใจ
อย่างถูกต้อง "ใกล้หมอ เนอร์สซิ่งโฮม"
เรามีบริการตรวจเยี่ยม
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 3 วันต่อสัปดาห์

รวมถึงการกายภาพบำบัดเพื่อฝึกกล้ามเนื้อ
เบื้องต้นทุกวันและยังได้รับการดูแลเอาใจใส่โดย
พยาบาลวิชาชีพและเวชปฎิบัติที่มีประสบการณ์


ใกล้หมอเนอร์สซิ่งโฮม
เหมาะกับใคร?

ผู้ที่ต้องการพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล

ผู้สูงอายุที่ต้องการพัฒนาสุขภาพองค์รวม

ผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการดูแลใกล้ชิด

ผู้ป่วยในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

ผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพทางกายและจิตใจ

ใกล้หมอเนอร์สซิ่งโฮม
เหมาะกับใคร?

ผู้ที่ต้องการพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล

ผู้สูงอายุที่ต้องการพัฒนาสุขภาพองค์รวม

ผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการดูแลใกล้ชิด

ผู้ป่วยในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

ผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพทางกายและจิตใจ

บรรยากาศภายในศูนย์

รูปภาพกิจกรรมและสถานที่ของใกล้หมอเนอร์สซิ่งโฮมเราใส่ใจสถานที่และ
ความเป็นอยู่ของผู้พักอาศัยมีกิจกรรมต่างๆทั้งทางการแพทย์และสันทนาการ