กิจกรรมภายใน

ใกล้หมอเนอร์สซิ่งโฮม ออกแบบให้พื้นที่ 2 ใน 3 ของทั้งหมดเป็นพื้นที่กิจกรรมส่วนกลาง ซึ่งออกแบบตามมาตรฐาน Universal design ผู้ที่นั่งรถเข็นสามารถใช้ได้อย่างสะดวก และเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น ที่ใช้เป็นห้องพักผู้ป่วย ทางศูนย์ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการฟื้นฟูและเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีแก่ผู้พักอาศัย พื้นที่ส่วนกลางมีทั้งแบบภายในอาคาร (Indoor)ห้องส่วนตัวเดี่ยว


ห้องส่วนตัวคู่


ห้องพักรวม


บรรยากาศภายในศูนย์

ทางศูนย์ของเราสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการฟื้นฟูและเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีแก่ผู้พักอาศัย
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้พักอาศัยจะมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีตลอดการพักฟื้น

ห้องออกกำลังกาย

มุมอ่านหนังสือ

ห้องดูหนังและร้องเพลง

ห้องพักรวม

ห้องพักส่วนตัว

ห้องเล่นเกม