อัตราค่าบริการ

ค่าบริการที่ใกล้หมอเนอร์สซิ่งโฮม ออกเป็นสองส่วนได้แก่ค่าบริการรายเดือน
หรือรายวัน
และ ค่าบริการเสริมทางการแพทย์ต่างๆ ยังไม่รวมกับบริการเสริม

ผู้ป่วยพักฟื้น
24,000 บาท/เดือน

กายภาพฟื้นฟูทางการแพทย์

อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ

ของใช้ส่วนตัวใหม่

ระบบรายงานอาการผู้ป่วย

ดูแลตามหลักทางการแพทย์ 24 ชม

ผู้ป่วยติดเตียง
20,000 บาท/เดือน

กายภาพฟื้นฟูทางการแพทย์

อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ

ของใช้ส่วนตัวใหม่

ระบบรายงานอาการผู้ป่วย

ดูแลตามหลักทางการแพทย์ 24 ชม

Day care
690 บาท/วัน

โปรแกรมกายภาพฟื้นฟู

อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ

จัดยาตามแพทย์สั่ง

ระบบรายงานอาการผู้ป่วย

ดูแลตามหลักทางการแพทย์ 24 ชม

บริการเสริมของเรา

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เฉพาะผู้ที่ต้องการ หรือผู้ที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้น


ห้องส่วนตัวเดี่ยว

+ 12,000 บาท

ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนั่งเล่นส่วนตัว

ห้องส่วนตัวคู่

+ 6,000 บาท

ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนั่งเล่นส่วนตัว

ห้องพักรวม

-

ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนั่งเล่นส่วนกลาง

การให้อาหารทางสายยาง

3,500 บาท + ถุงและสายฟีต

อาหารทางการแพทย์เท่านั้น

ทำแผลกดทับ

3,000 - 6,000 บาท

ตามการใช้จริง

สวนปัสสาวะ

800 บาท

ราคาต่อ 1 ครั้ง

Suction

1,500 บาท

-

ออกซิเจนพ่นยา

ตามการใช้จริง

ตามการใช้จริง

เครื่องผลิตออกซิเจน

6,000 บาท

ราคา 500/ถัง

กายภาพบำบัด

ชั่วโมงละ 800 บาท

โปรแกรมกายภาพฟื้นฟู โดย
caregiver ด้านกายภาพ

พาพบแพทย์

500-1,000 บาท

-

ที่นอนลม

-

นำที่นอนลมมาเอง