จองออนไลน์

ค่าบริการที่ใกล้หมอเนอร์สซิ่งโฮม ออกเป็นสองส่วนได้แก่ค่าบริการรายเดือน
หรือรายวัน
และ ค่าบริการเสริมทางการแพทย์ต่างๆ ยังไม่รวมกับบริการเสริม

ผู้ป่วยพักฟื้น
24,000 บาท/เดือน

กายภาพฟื้นฟูทางการแพทย์

อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ

ของใช้ส่วนตัวใหม่

ระบบรายงานอาการผู้ป่วย

ดูแลตามหลักทางการแพทย์ 24 ชม

ผู้ป่วยติดเตียง
20,000 บาท/เดือน

กายภาพฟื้นฟูทางการแพทย์

อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ

ของใช้ส่วนตัวใหม่

ระบบรายงานอาการผู้ป่วย

ดูแลตามหลักทางการแพทย์ 24 ชม

Day care
690 บาท/วัน

โปรแกรมกายภาพฟื้นฟู

อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ

จัดยาตามแพทย์สั่ง

ระบบรายงานอาการผู้ป่วย

ดูแลตามหลักทางการแพทย์ 24 ชม