บริการเสริมของเรา

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เฉพาะผู้ที่ต้องการ หรือผู้ที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้น


ห้องส่วนตัวเดี่ยว

+ 12,000 บาท

ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนั่งเล่นส่วนตัว

ห้องส่วนตัวคู่

+ 6,000 บาท

ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนั่งเล่นส่วนตัว

ห้องพักรวม

-

ห้องน้ำ พื้นที่แต่งตัว
ห้องนั่งเล่นส่วนรวม

การให้อาหารทางสายยาง

3,500 บาท + ถุงและสายฟีต

อาหารทางการแพทย์เท่านั้น

ทำแผลกดทับ

3,000 - 6,000 บาท

ตามการใช้จริง

สวนปัสสาวะ

800 บาท

ราคาต่อ 1 ครั้ง

Suction

1,500 บาท

-

ออกซิเจนพ่นยา

ตามการใช้จริง

ตามการใช้จริง

เครื่องผลิตออกซิเจน

6,000 บาท

ราคา 500/ถัง

กายภาพบำบัด

ชั่วโมงละ 800 บาท

โปรแกรมกายภาพฟื้นฟู โดย
caregiver ด้านกายภาพ

พาพบแพทย์

500-1,000 บาท

-

ที่นอนลม

-

นำที่นอนลมมาเอง