ใกล้หมอ เนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์ของเราออกแบบให้พื้นที่ 2 ใน 3 ของทั้งหมดเป็นพื้นที่กิจกรรมส่วนกลาง ซึ่งออกแบบตามมาตรฐาน Universal design ผู้ที่นั่งรถเข็นสามารถใช้ได้อย่างสะดวก สบาย และ เพียง 1 ใน 3 เท่านั้น ที่ใช้เป็นห้องพักผู้ป่วย ทางศูนย์ของเราให้ความสำคัญ กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการฟื้นฟูและเสริมสร้าง สุขภาพจิตที่ดีแก่ผู้พักอาศัย พื้นที่ส่วนกลาง มีทั้งแบบภายในอาคาร (Indoor) ได้แก่ ส่วนรับประทานอาหาร ห้องนั่นเล่น และมุมอ่านหนังสือ และ กึ่งภายใน(Semi indoor) เช่น ห้องออกกำลังกาย ห้องกายภาพบำบัด มุมกิจกรรมของครอบครัวเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้พักอาศัย จะมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีตลอดการพักฟื้น

ใกล้หมอ เนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์ของเราออกแบบให้พื้นที่ 2 ใน 3 ของทั้งหมดเป็นพื้นที่กิจกรรมส่วนกลาง ซึ่งออกแบบตามมาตรฐาน Universal design ผู้ที่นั่งรถเข็นสามารถใช้ได้อย่างสะดวก สบาย และ เพียง 1 ใน 3 เท่านั้น ที่ใช้เป็นห้องพักผู้ป่วย ทางศูนย์ของเราให้ความสำคัญ กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการฟื้นฟูและเสริมสร้าง สุขภาพจิตที่ดีแก่ผู้พักอาศัย พื้นที่ส่วนกลาง มีทั้งแบบภายในอาคาร (Indoor) ได้แก่ ส่วนรับประทานอาหาร ห้องนั่นเล่น และมุมอ่านหนังสือ และ กึ่งภายใน(Semi indoor) เช่น ห้องออกกำลังกาย ห้องกายภาพบำบัด มุมกิจกรรมของครอบครัวเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้พักอาศัย จะมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีตลอดการพักฟื้น

รับประกันความใส่ใจ

ทางศูนย์เปิดบริการตั้งแต่ ปี 2559 ได้รับการรับรองจากสาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย์
พร้อมบุคลกรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลที่มีมาตรฐาน

about-img about-img

รูปภาพกิจกรรมและสถานที่ของใกล้หมอเนอร์สซิ่งโฮมเราใส่ใจสถานที่และ
ความเป็นอยู่ของผู้พักอาศัยมีกิจกรรมต่างๆทั้งทางการแพทย์และสันทนาการ